Taoxichuan Hotel

Building 1, Phase II , Taoxichuan, Intersection of Zhushan Avenue and Taoxichuan South Road,Zhushan District,Jingdezhen,Jiangxi

Taoxichuan HotelOver view
All Photos

Taoxichuan Hotel

Building 1, Phase II , Taoxichuan, Intersection of Zhushan Avenue and Taoxichuan South Road,Zhushan District,Jingdezhen,Jiangxi